Aşıq Ələsgər 200

Təbiət aşiqi, gözəllik vurğunu-söz ustadı Ələsgər