CƏFƏR CABBARLI 120

Sözləri Cəfər Cabbarlınındır

Neymətov Hacıağa. Yada düşdü [Notlar] : fortepiano ilə oxumaq üçün /H. Neymətov ; söz. C. Cabbarlı ; [red. Ş. Hüseynova].- Bakı: Azərnəşr, 1973.4 s.: notlar, 30 sm.

Hüseynli Qəmbər Muxtar oğlu. İlk məhəbbət [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /Q. Hüseynli; söz. Ə. Əlibəyli; Ə.Ziyatay; B. Vahabzadə; Z. Xəlil; A. Aslanov; N. Gəncəvi; H. Hüseynzadə; C. Cabbarlı; H. Abbaszadə; O. Sarıvəlli Первая любовь для голоса с фортепиано /Г. Гусейнли.- Bakı: [s.n].- 60s.: notlar, 30 sm

Rüstəmov Səid Əli oğlu. Mahnılar [Notlar] : fortepiano ilə oxumaq üçün /S. Ə. Rüstəmov ; tərc. V. Konstantinov Песни для голоса с фортепиано /С. Рустамов.- Bakı: Azərnəşr, 1965.- 30, [1] s.: notlar., 30 sm..- : Dostluq mahnısı; Komsomol Zəfərin sənin Lirik mahnı (C. Cabbarlının "Almaz"dramasına yazılmış musiqidən); Yeni il Ay qız

Zeynallı Asəf. Ölkəm [Notlar] : fortepiano ilə oxumaq üçün /A. Zeynallı ; söz. C. Cabbarlı ; rus mətni S. Nevedova ; [red. M. Əhmədov].- Bakı: Azmusnəşrr, 1953.- 7 s.: notlar, 28 sm.

Pioner və məktəbli mahnıları [Notlar] /tərt. ed. R. Şəfəq Песни пионеров и школъников.- Bakı: İşıq, 1988.- 93, [3] s.: notlar., 30 sm.

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Nəğmələr [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /A. İ. Nəcəfzadə; red. N. P. Quliyev; fortepiano ilə oxumaq üçün işləyən. E. İ. Manafova.- Bakı: [s. n.], 2009.- 15s, [1] s.: portr., notlar, 29 sm.- : Turan ellərinə salam; Yada düşdü

Mirişli Ramiz Aqil oğlu. Azərbaycan, dünyam mənim [Notlar] : fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar /R. Mirişliş- Bakı: İşıq, 1978.- 49 s.: notlar., 29 sm.

Cahangirov Cahangir Şirgəşt oğlu. Mahnılar [Notlar] : fortepiano ilə oxumaq və xor üçün /C. Ş. Cahangirov ; tərc. A. Xaldeev Песни для голоса и хора с фортепиано / Дж. Джангиров.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 31 s.: notlar, 29 sm.: Ana Vətənimdir Gördüm üzünü Mahnı və rəqs Süfrə mahnısı Bakı

Zeynallı Asəf. İki romans [Notlar] : fortepiano ilə oxumaq üçün /A. Zeynallı ; söz. C. Cabbarlı ; tərc. P. Pançenko; S. Nevedov ; [red. M. Hacıyeva] Два романса для голоса с фортепиано /А. Зейналлы.- Bakı: Azərnəşr, 1969.- 12 s.: not., portr., 29 sm

Hüseynli Qəmbər Muxtar oğlu. Mahnı və romanslar [Notlar] : fortepiano üçün /Q. Hüseynli; Ə. Əlibəyli; C. Cabbarlı O. Sarıvəlli; Səməd Vurğun; Z. Xəlil; Hüseyn Arif.-Bakı: İşıq, 1990.- 28, [1] s.: notlar., 23 sm.

Nəsirbəyov M. Romanslar [Notlar] : fortepiano ilə oxumaq üçün /M. Nəsirbəyov Романсы : для голоса с фортепианo /М. Насирбеков .Bakı: Azərnəşr, 1967.- 30 s: not., 28 sm.