CƏFƏR CABBARLI 120

Yaradıcılığından nümunələrŞerlər Satirik Şerlər