Kitabxananın fəaliyyətinin 2017-ci il üçün YEKUNU

1928-ci ildən fəaliyyət göstərən Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası 2018-ci ildə 90 illik yulileyini qeyd edəcəkdir. Kitabxananın fəaliyyət göstərən doqquz şöbəsi və altmış nəfər işçisi vardır.

Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası 2017-ci il ərzində ötən illərdə olduğu kimi öhdəsinə düşən vəzifələri, əsas məqsədlərini layiqincə yerinə yetidmişdir. Kitabxana öz fəaliyyətində aşağıda göstərilənləri ilk növbədə əsas tutmuşdur:
Ümummilli lider, dahi öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni həyatındakı fəaliyyətini oxucular arasında təbliğ etmək, ictimai-siyasi fəaliyyətinə həsr olunmuş ədəbiyyatlarla kitabxananın kitab fondunu daha da zənginləşdirmək.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin verdiyi sərəncamları, qəbul etdiyi qərar və qanunları, ideyalarını, ictimai-siyasi fəaliyyətini, layiqli həyat yolunu, gənclərlə, gənclər siyasəti ilə bağlı sərəncam və qərarları oxucular arasında təbliğ etmək.
Ümummilli lider, dahi öndər Heydər Əliyevin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycanda kitabxana, kitabxana işi haqqında qəbul etdikləri qanunlara əməl etmək və həmçinin, oxuculara da təbliğ etmək.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli, 56 saylı “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Sərəncamı ilə əlaqədar olaraq kitabxananın kitab fondunu latın qrafikası ilə çap olunan ədəbiyyatlarla zənginləşdirmək;
Kitabxana Milli İnformasiya Mərkəzi (AZLİBNET) (www.azlibnet.az) ilə yükləmələr aparmaq.
İRBİS-64 Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sistemi proqramına yükləmələr aparmaq.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2017-cı il üçün iş planını icra etmək.
Kitabxananın maddi-texniki bazasını yeni texnologiyalarla daha da zənginləşdirmək, dünya informasiya məkanına daxil olamağa yardımçı olan vasitələri tətbiq etmək.
Müntəzəm olaraq kitabxana sistemi ilə bağlı bütün yeniliklərlə maraqlanmaq, dünya kitabxanalarının yeni standartlarına uyğun tərtibat işləri aparmaq və mütləq şəkildə beynəlxalq təcrübəni öyrənib öz işimizdə tətbiq etmək.
Rayon MKS-lərinin nəzdində fəaliyyət göstərən gənclər filialları ilə il boyu əlaqələr saxlamaq, onlara hər cür metodiki yardımlar göstərmək, göndərilən bütün sorğuları cavablandırmaq, il ərzində bir neçə dəfə ezamiyyələr təşkil etmək.
Xəstə, yaşlı, fiziki məhdudiyyətli oxucular üçün səyyar kitabxana xidməti göstərmək.

2017-ci hesabat ili ərzində elektron kataloqun idarə olunması, yeni bazaların yaradılması,”Kataloqlaşdırma”, “Komplektləşdirmə”, “Oxucu”, “Kitab verilişi” modullarının işinin təşkili, sistemin fəaliyyətinə nəzarət və koordinasiya işini həyata keçirilmişdir.

2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Islam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına uygun olaraq bu mövzuya aid kitabxanaya daxil olan bütün çap məhsullarından biblioqrafik yazıları “İslam Həmrəyliyi” adlı yeni yaradılmış bazada əks etdirmişdir.

“Uşaq ədəbiyyatı” adlı yeni baza və 2018-ci ilin Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının 90 illik yubiley ili olması ilə əlaqədar eyni adlı yeni baza yaradılmışdır.

Web İRBİS-in elektron kitabxana bazasına 420 adda tam mətnli kitablar daxil edilmişdir. Hal-hazırda Web İRBİS-in elektron kitabxana bazasında tam mətnli kitabların sayı 1701-ə çatdırılmışdır.

Soraq-biblioqrafiya xidməti zamanı sorğuları yerinə yetirmək üçün kitabxananın öz informasiya bazasından və lokal şəbəkələrin məlumat bazalarından istifadə edilmişdir.

2017-ci hesabat ili ərzində “Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının biblioqrafik resursları”, “Novruz- Həmrəylik və birlik bayramı”, Şuşa rayonunun işğalının 25-ci ildönümü münasibəti ilə “Ruhumuzun ünvanı Şuşa” adlı biblioqrafik göstəricilər, “Yeni kitablar” annotasiyalı biblioqrafik göstəricinin 3-4-cü buraxılışları, “Kəlbəcər rayonunun işğal günü” adlı mövzu icmalı, “Təcavüz. Azərbaycan xalqına qanlı cinayət”, “Cənubi Qafqaz reqionunda alman məskənlərinin salınmasının 200 illiyi”, “Azərbaycan kinosu”, “Cəfər Cabbarlı”, “Ətraf mühitin mühafizəsi günü”, ”Xudadat Rəfibəyli”, “Məmməd Səid Ordubadi -145”, “ Mirzə Ələkbər Sabir”, “Vaqif Azərbaycan ədəbi dilinin banisidir”, “Məmməd Səid Ordubadi”, “Vidadi Babanlı”, “31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü”, “Yeni kitablar”, “İncəsənətə dair yeni kitablar” adlı biblioqrafik icmallar, “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Cəlil Səfərov”, “Azərbaycan Professional vokal sənətinin banisi Murtuza Məmmədov-120”, “Qızıl fırçalı rəssam Bəhruz Kəngərli- 125”, “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Fəxrəddin Nəcəfov-50” adlı bukletlər, Xocalı faciəsinin 25-ci ildönümü münasibəti ilə “XX əsrin faciəsi- Xocalı”, “Nüsrət Kəsəmənli”, “İslam Həmrəyliyi Oyunları 2017”, “Aprel Beynəlxalq Uşaq Kitabı günüdür”, “İtаlyаn bоyаkаrı Lеonаrdо dа Vinci” və rus dilində “Читаем детям вслух” adlı daydjestlər, “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şirin Mirzəyev -70”, “Azərbaycan musiqisinin Bülbülü. Bülbül Məmmədov -120” adlı bublioqrafik yaddaşlar, “Azərbaycan klassik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Molla Pənah Vaqif -300”, “Ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş elektron versiyaları olan kitabların siyahısı” adlı tövsiyə ədəbiyyat siyahıları, “Qəhrəmanlıq unudulmur” adlı məlumat bülleteni, “Bakı şəhəri”, “Rubakin Nikolay Aleksandroviç” adlı biblioqrafik siyahılar, “18 aprel- Tarixi Abidələrin Mühafizəsi günü”, “8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günü”, “Novruz bayramı-50”, “Beynəlxalq kino günü” adlı slaydlar hazırlanmışdır.

Hesabat ili ərzində kitabxananın oxucularına ümumilikdə 259 ənənəvi biblioqraik arayış verilmişdir. Elektron bublioqrafik arayışların cəmi isə 221, oxucuların sifarişinə əsasən yerinə yetirilən virtual arayışların sayı isə 647 olmuşdur.

Kitabxananın nəzdində fəaliyyət göstərən İctimai Hüquqi İnformasiya Mərkəzi 2017-ci hesabat ili ərzində proqram vəsitəsi ilə “Xarici vətəndaşların qeydiyyatı”,

“Vərəsəlik məsələləri”, “Azərbaycanın hüdudlarından kənarda qalma şərtləri”, “Rusiya Federasiyasında imiqrantların imtiyazları”, “Rusiya İmperiyası dövründə çağırış məntəqələrinin təşkili”, “Gömrük idarəsinin təşkili”, “Tiflis Komitəsinin Çap Deklorasiyası” və s. bu kimi sorğular cavablandırılmışdır.

Mərkəz hal-hazırda “Rusiya Federasiyasının Qanunvericilik Toplusu” proqramının tam funksionallığı və işləyən www. pravo.msk.rsnet.ru saytı vasitəsi ilə öz işini icra edir. Mərkəzin əməkdaşları xüsusi şifrə vasitəsi ilə sayt daxilində yaradılan şəxsi kabinetdə istənilən hüquqi bazadan istifadə edərək tələb olunan aktları asanlıqla əldə etmək imkanına malikdirlər. Mərkəz hal-hazırda onlayn fəaliyyət göstərir. Yəni fəaliyyətini tam olaraq www. pravo.msk.rsnet.ru saytı vasitəsi ilə icra edir. Mərkəzin işlədiyi proqramlar local formada da fəaliyyət göstərə bilərlər.

2017-ci hesabat ilinin 25 avqust tarixində Həştərxan Vilayətində “Kitabxana işinin gənc peşəkarlığı” mövzusuna həsr olunmuş “Kitabxana işi üzrə Xəzərətrafı ölkələrin Assambleyasının 5-ci konfrans”ı keçirilmişdir. Konfransda Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının direktoru Tahir Sadıqov “Azərbaycanda Azərbaycan Respublikası Gənclər Kitabxanasının İnformasiyalaşdırması ” mövzusunda çıxış etmişdir. Tahir Sadıqov öz çıxışında Azərbaycanda Gənclər Kitabxanasının müasir fəaliyyətinin əsas parametrlərindən biri olan daxili iş proseslərinin informasiyalaşdırılması sahəsində yeni informasiya – kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi səviyyəsini konfrans iştrakçılarının nəzərinə çatdırdışdır. Həmçinin, cəmiyyətin intellektual, mənəvi potensialının inkişafında kitabxanaların əvəzsiz rolundan, bu sahədə əsaslı islahatların aparılmasından, 06 oktyabr 2008-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasında kitabxana- informasiya sahəsinin 2008-2013 -cü illərdə inkişafı üzrə dövlət proqramının əhəmiyyəti haqqında geniş məlumat vermişdir. Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının əməkdaşlarının Beynəlxalq əlaqələrini, Soçi-Adler, Anapa, Moskvada keçirilən beynəlxalq konfranslarda iştraklarını, eləcə də Azərbaycanın Gəncə şəhərində keçirilən “Gənclər – innovasiyalar Kitabxanalar” Azərbaycan-Rusiya elmi- praktiki konfransını xüsusi qeyd etmişdir.

2017-ci hesabat ilinin 25 avqust tarixində Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində keçirilən 30-cu Beynəlxalq Kitab Sərgi-yarmarkasında Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının direktoru Tahir Sadıqov da iştirak etmişdir.

Kitabxananın on beş nəfər əməkdaşı hesabat ili ərzində Şəki, Xaçmaz, Gəncə , Masallı, Bərdə rayon MKS-lərinə ezamiyyədə olmuşlar.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2017-ci ilin II yarısı üçün iş planının 3.10 bəndinin icrası ilə əlaqədar Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında iki dəfə “İnformasiya cəmiyyətində kitabxanaların qarşısında duran yeni vəzifələr: İnformasiya texnologiyalarından stifadənin genişləndirilməsi” və “Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanasının oxucular arasında təbliği” mövzularında treninq keçirilmişdir.

Hesabat ili ərzində hər il olduğu kimi kitabxanaya oxucu cəlb etmək, oxucuların asudə vaxt problemlərinin həlli, həmçinin, Azərbaycan və dünya xalqlarının ədəbiyyatlarının təbliği məqsədi ilə hər ay müxtəlif mövzuları əhatə edən bir neçə kütləvi tədbirlər keçirilmişdir.

Kitabxananın on beş nəfər əməkdaşı hesabat ili ərzində Şəki, Xaçmaz, Gəncə , Masallı, Bərdə rayon MKS-lərinə ezamiyyədə olmuşlar.

2017-cı il ərzində kitabxananın oxucularının sayını 13 350 nəfər abonent təşkil etmişdir.

Hesabat ili ərzində kitabxananın kitab verilişini 209 838 nüsxə ədəbiyyat təşkil etmişdir.

Hesabat ili ərzində kitabxananın oxucu gəlişi 102 045 nəfər təşkil etmişdir.

Hesabat ili ərzində kitabxananın oxucularına ümumilikdə 259 ənənəvi biblioqraik arayış verilmişdir. Elektron bublioqrafik arayışların cəmi isə 221, oxucuların sifarişinə əsasən yerinə yetirilən virtual arayışların sayı isə 647 olmuşdur.

2018-ci ilin 01 yanvar tarixinə kitabxananın kitab fondunu 140 895 nüsxə ədəbiyyat təşkil edir. Onlarıın 82 991 nüsxəsi Azərbaycan, 57 479 nüsxəsi rus, 425 nüsxəsi isə digər xarici dillərdədir. Həmçinin, kitabxananın kitab fondundakı CD elektron informasiya daşıyıcılarını 2 428 nüsxə, not yazılarını 1 994 nüsxə, nadir qrammafon yazılarını isə 1 721 ədəd təşkil edir.

Kitabxanada keçirilən TƏDBİRLƏR

Əziz gənc dost!
Kitabxanada keçirilən çoxsaylı kütləvi tədbirlərin, elmi-praktiki konfransların, sərgilərin tam mətni ilə burda tanış ola bilərsiniz.

Kitabxanada keçirilən TRENİNQLƏR

Hörmətli sayt istifadəçimiz
Kitabxanada mütəmadi olaraq həmkar idarələrin əməkdaşları üçün müxtəlif mövzulu treninqlər keçirilir. Buyurub baxa bilərsiniz.

Gənclər hərəkatı və hərbi vətənpərvərlik

Əziz vətənpərvər dost
Kitabxana fəliyyətində vətənpərvərlik mövzusuna daim xüsusi diqqət ayırmışdır. Bu səhifədə Siz bu mövzuda maraqlı məlumatlar ilə tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan kitabxanaları internetdə

Əziz gənc dost!
Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən kitabxanalardan yararlanmaq istəyirsinizsə, o zaman bu link Sizin üçün çox faydalı ola bilər.

Dünya kitabxanaları internetdə

www.ryl.az saytının istifadəçisi!
dünya ədəbiyyatından onlayn istifadə etmək istəyirsinizsə, buyurun... "Dünya kitabxanaları internetdə" linkı bu işdə Sizə yardımçı olar

Təhsil ocaqlarının veb ünvanları

Əziz şagird, sevimli tələbə!
BU səhifədə Siz ölkəmizdə fəaliyyət göstərən təhsil ocaqlarına virtual səyahət edə bilərsiniz.